Program PPDa 2015 - 1 Malaysia Membanteras Dadah

VISI PPDa
Sekolah Bebas Dadah

MISI PPDa
Melahirkan murid bebas dadah melalui program PPDa yang bersepadu dan menyeluruh daripada aspek pengurusan, kepimpinan kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah.