BOSS/SPBT

VISI
Pengurusan BOSS Cemerlang pada Tahun 2011

MISI
Menyediakan perkhidmatan SPBT sekolah yang unggul dari semua aspek

MOTO

Pengurusan Cemerlang BOSS Cemerlang